Relatiemutaties via de ClubApp

Het doorgeven van wijzigingen van de persoonsgegevens is nog niet eerder zo makkelijk geweest. Vanaf app versie 3.7.11 is het mogelijk om de persoonsgegevens via de app door te geven aan de ledenadministratie in AllUnited.

Via de persoonlijke pagina in de ClubApp kunnen leden vanaf heden hun persoonsgegevens wijzigen. Als de leden op het menu klikken, dan wordt de foto uit de ledenadministratie getoond met hieronder een aantal icoontjes. Het eerst icoontje is een poppetje. Wanneer leden hierop klikken, zien zij de gegevens die van hun bekend zijn binnen de vereniging. Door te klikken op het potlood icoontje kunnen zij hun gegevens aanpassen.

            

Bij het opslaan van de wijziging wordt de mutatie doorgezet naar de ledenadministratie in AllUnited. Indien zo ingesteld, ontvangt de ledenadministrateur hier ook een e-mail notificatie van. Wanneer ervoor is gekozen voor “Eerst goedkeuring” zal de ledenadministratie de mutatie eerst moeten bekijken en handmatig moeten accepteren. Wordt de mutatie direct verwerkt, dan zijn de gegevens direct gewijzigd in de administratie.

Instellingen in AllUnitedIn AllUnited wordt bepaald welke gegevens leden mogen wijzigen. Dit wordt gedaan via Relaties > Instellingen > Ledenmodule. In dit scherm kan je aangeven welke gegevens leden mogen wijzigen. Daarnaast kan je hier aangeven of de wijzigingen direct verwerkt worden in de administratie of dat de ledenadministrateur hier eerst goedkeuring voor moet geven.
Op basis van deze instellingen wordt er een mutatieformulier opgesteld in de ClubApp met alle velden die gewijzigd mogen worden. Instellingen in appbeheerIn het appbeheer kan je instellen of leden hun persoonsgegevens wel of niet mogen aanpassen. Ga hiervoor naar Ledenlijst > Instellingen > Profiel aanpasbaar JA/NEE. Standaard staat de instelling op JA.

Nieuws overzicht